Management training: PAK de leiding

Als moderne manager moet je leiderschap tonen, delegeren, motiveren, plannen, organiseren, verantwoordelijkheid nemen, richting geven, functionerings-, verzuim- en slechtnieuwsgesprekken voeren, besluiten nemen, omgaan met weerstand, EN stressbestendig zijn. In onze management training komt alles samen. Vanuit jouw eigen casuïstiek versterk je die kwaliteiten die voor jou belangrijk zijn. Een compleet programma, die je direct resultaat oplevert in de praktijk.

Deze management training wordt in-company gegeven. PAK biedt ook de mogelijkheid tot supervisie voor management teams.

Programma

 • 360 graden feedback (online):
  Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen.
 • Intakegesprek:
  Persoonlijke stijl van leidinggeven, leerdoelen en focus.
 • Blok 1: Persoonlijk leiderschap.
  Verantwoordelijkheid nemen, richting geven, besluitvaardigheid, omgaan met macht.
 • Blok 2: Het beste uit uw team halen.
  Medewerkers aansturen, feedback geven, leiderschapsstijlen, situationeel leiderschap, motiveren, resultaten behalen.
 • Blok 3: Managementvaardigheden.
  Plannen en organiseren, delegeren, functioneringsgesprekken, beoordelen, slechtnieuwsgesprekken.
 • Blok 4: Change management.
  Omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, effectief beïnvloeden, stressbestendigheid.
 • Evaluatie:
  Persoonlijk adviesgesprek met de trainer.

Werkwijze

We starten ieder blok van de management training met een uitwisseling van ervaringen. Wat werkte goed en wat werkte niet? Ieder blok eindigt met een praktijkopdracht die u samen met de trainer samenstelt. U wordt begeleidt door een senior trainer, ervaringsdeskundige op het gebied van leiderschap en management.

“Bastiaan van Meeteren traint kundig, echt integer en zelfverzekerd.” – Tony, Riskmanager, PGGM.

We werken interactief in groepsbijeenkomsten van maximaal 12 deelnemers uit diverse organisaties. Doordat de groepsgrootte relatief klein is, is er veel aandacht voor de persoonlijke thema’s van de deelnemers.

Voorafgaand aan het programma beantwoord u online een 360 graden feedbacklijst. Bij 360 graden feedback laat u ook anderen de lijst beantwoorden over het gedrag dat u hen laat zien. In een persoonlijke intakegesprek met de trainer bepaalt u de focus en uw specifieke leerdoelen. In een driegesprek met u en uw leidinggevende legt de trainer uit wat er van de organisatie wordt verwacht om uw leerproces te voeden.

Na afloop van de management training ontvangt u in een persoonlijk evaluatieadvies van de trainer voor de volgende stap in uw carrière. Zowel het intakegesprek als het evaluatiegesprek vinden bij u op de werklocatie plaats.

Methodieken

De methodieken die we gebruiken zijn:

 • NLP (Grinder en Bandler)
 • Kernkwaliteiten (Ofman)
 • Organisatie opstelling (Hellinger)
 • Situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard)
 • Change management (Kotter)
 • Transactionele analyse (Berne)
 • Dramadriehoek en winnaarsdriehoek (Karpan)

Resultaat

 • U bent zich bewust van uw positie binnen de organisatie en de invloed die u heeft.
 • U kent uw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën en weet uw kwaliteiten te benutten in de communicatie met anderen.
 • U vormt uw persoonlijke missie als leidinggevende en kan uw missie verbinden aan de doelen van de organisatie.
 • U haalt bewust voordeel uit uw persoonlijke stijl van leidinggeven en u kunt andere leiderschapsstijlen inzetten.
 • U kunt zich inleven en kent de kwaliteiten van uw medewerkers en u benut de diversiteit in uw team voor een optimaal resultaat.
 • U kunt SMART plannen, organiseren en besluiten nemen.
 • U kunt functionerings-, verzuim- en slechtnieuwsgesprekken voeren.
 • U kunt weerstand ombuigen naar motivatie.

Inhoud

In de management training ‘PAK de leiding’ brengt u uw positie, richting en kwaliteiten in kaart.

 • Uw positie. Welke positie heeft u in de organisatie en welke positie neemt u in, in contact met anderen?
 • Uw acties. Welke doelen heeft de organisatie en in hoeverre kunt u uw persoonlijke missie en acties daaraan verbinden?
 • Uw kwaliteiten. Welke kwaliteiten heft u en hoe kunt u die het beste inzetten?

De effectiviteit van uw leiderschap als manager hangt af van de deze drie factoren. U ontdekt hoe u ze met elkaar in lijn kunt brengen. U krijgt een helder beeld van wie u bent en wat u als leidinggevende kunt betekenen. U oefent die vaardigheden die u het beste kunt gebruiken in uw functie als leidinggevende.

Blok 1: Ken uzelf en u begrijpt de ander

Onderwerpen: Professioneel communiceren, inlevingsvermogen, communicatiestijlen, feedback geven.

Lag het achteraf niet vaak aan de communicatie…? Communiceren lijkt zo eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Voor u als manager is communicatie de sleutel tot succes. In dit eerste blok krijgt u inzicht in uzelf, uw manier van leiding geven en hoe dat op anderen overkomt.

Blok 2: Persoonlijk leiderschap

Onderwerpen: Positie innemen, persoonlijke missie, verantwoordelijkheid nemen, richting geven, besluitvaardigheid, omgaan met macht en belangen.

Ieder blok start met een terugblik op het vorige en de opbrengsten daarvan in de praktijk. In het tweede blok van het management training krijgt u inzicht in uw positie binnen uw eigen organisatie. De structuur van de organisatie heeft invloed op uw communicatie en hoe u vanuit uw positie leiding geeft. U vormt in dit blok uw persoonlijke missie als leidinggevende en u verbindt deze aan de doelstellingen van uw organisatie.

Blok 3: Het beste uit uw team halen

Onderwerpen: Situationeel leiderschap, motiveren, resultaten behalen, aansturen, leiderschapsstijlen.

U wilt resultaten boeken. U moet én wilt dat bereiken met de mensen die u tot uw beschikking heeft. In blok 3 krijgt u inzicht in de drijfveren van verschillende medewerkers. Deze zal u op verschillende manieren leiding moeten geven. Hoe goed kent u uw eigen medewerkers eigenlijk? Wat motiveert ze écht, wat is hun passie en wat zijn hun persoonlijke ambities?
U leert gebruik te maken van de diversiteit in uw team. We werken toe naar een manier van situationeel leiderschap, die past bij uw kwaliteiten en authentieke manier van leidinggeven.

Blok 4: Managementvaardigheden

Onderwerpen: Plannen en organiseren, delegeren, functioneringsgesprekken, beoordelen, slechtnieuwsgesprekken, verzuimgesprekken.

In blok 4 vergroot u uw arsenaal aan managementvaardigheden. Taken als plannen, organiseren, delegeren, functionerings-, verzuim- en slechtnieuwsgesprekken lijken zo gewoon voor een manager, maar de manier van uitvoeren bepaalt in grote mate de performance van uw team. Wist u dat uw stijl van leidinggeven grote invloed heeft op bijvoorbeeld het verzuimgedrag van uw medewerkers? Binnen de management training werken we met herkenbare voorbeelden uit uw eigen praktijksituatie. U kunt veelvuldig oefenen met een professionele trainingsacteur.

Blok 5: Change management

Onderwerpen: Omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, effectief beïnvloeden, stressbestendigheid.

Als manager zorgt u ervoor dat de veranderingen in de organisatie worden vertaald naar de werkvloer. In dit blok krijgt u inzicht in verandermanagement en leert u het veranderproces effectief te beïnvloeden. U werkt aan competenties die onlosmakelijk verbonden zijn aan change management: stressbestendigheid en het omgaan met weerstand. Weerstand komt in vele vormen voor, zoals sociaal wenselijk gedrag, ja zeggen, nee doen, onverschilligheid en ‘och, daar gaan we weer….” U ervaart in het management training hoe u zelf met veranderingen omgaat. Van daaruit oefent u in het begeleiden van teamleden bij veranderingen in de organisatie.

Evaluatie

Na afloop van de management training krijgt u een certificaat en een persoonlijke evaluatie met de trainer, waarin uw persoonlijke adviezen krijgt voor de volgende stap in uw carrière.

Meer weten over onze management training? »

Deelnemers aan de PAK Management training beoordelen ons met 4.5 van de 5 sterren (6 beoordelingen )

4.5/5
"Het was een goed programma met veel houvast voor de toekomst. Omdat rollenspellen in de groep gedaan werden, en niet in groepjes, was er geen verloren tijd. Alles is doelmatig en leerzaam voor mij geweest."
3.75/5
"Een duidelijke en inspirerende training, praktisch en goed. Veel gesprekstechnieken geoefend, dit was voor mij niet veel nieuws, wel goed om te zien hoe anderen de technieken toepassen. "
3.5/5
"De training vond ik duidelijk, nuttig, kundig, ik kan er wat mee en was positief verrast. Ik vond het zeer de moeite waard. Bastiaan is een erg prettige trainer die iedereen bij de groep kon betrekken en dat dus ook deed. "
4/5
"Ik heb in de training inzicht in mijn eigen persoon gekregen, en het was goed om te zien waar ik sta t.o.v. mijn collega’s en de organisatie. Ook heb ik een lange termijn visie kunnen neerleggen. Het Leiderschapsprogramma heeft mij meer inzicht gegeven waar ik nu sta en waar ik heen wil. "
4.5/5
"Precies goed, zet me op scherp, kan ik wat mee, nuttig en duidelijk. Vooral de opdrachten waarbij je een tegenspeler kreeg waar je mee kon sparren heeft mij in mijn dagelijkse werk geholpen. "
4.5/5
"Trainer Bastiaan is fantastisch! Het is aan hem te danken dat het gelopen is zoals het liep. Ik vond het Leiderschapsprogramma in zijn geheel erg inspirerend, ik ben vanaf de eerste bijeenkomst dagelijks bezig met de uitkomsten."
5/5
"Ik vond de training leerzaam en verbindend. Trainers Marianne en Isa hebben goed ingespeeld op het team. Deskundig en een veilige sfeer creërend. Tevens zeer flexibel in de invulling van het programma. De training was echt maatwerk. De trainers luisterden naar en beantwoorden aan wat de groep nodig had. We hebben als team geleerd van elkaar: hoe kun je een (beoordelings)gesprek voeren anders dan dat je gewend bent, vooral in die situaties waarbij het moeilijk doordringen tot de medewerker is? Een 10!"